Behandling for rusmiddelavhengighet

08 juni 2019
Maria Laugesen
Behandling for rusmiddelavhengighet

De fleste nordmenn vet at det finnes behandlingssteder for rusmiddelavhengighet rundt omkring i landet. Men hvordan foregår et behandlingsforløp egentlig, hvem er det relevant for, og hvilke fordeler finnes ved å velge det? Avrusning er relevant for alle som sliter med en eller annen type av rusmiddelavhengighet. Uansett om det er alkohol eller stoff, og uansett hvilken grad av avhengighet det er snakk om. Det spiller ingen rolle hvor lenge du har vært avhengig, hvor gammel du er, eller hvorfor problemene dine oppstod. Avrusning er for deg som ønsker å ta et stort og viktig trinn mot en fremtid uden misbruk og avhengighet.

Det er ikke mulig å beskrive et presist forløp for behandlingen, fordi det avhenger fullstendig av deg og dine behov. Behandlingsforløpet blir nemlig tilpasset dine ønsker, din avhengighet, din helse og mye mer. På den måten vil alle forløp være forskjellige, og det er dette som sikrer de mest effektive og holdbare resultater. I hovedtrekk foregår avrusning dog med en kombinasjon av medisinsk og psykologisk behandling. Den medisinske behandlingen skal forebygge og minske abstinenssymptomer slik at kroppen kan følge med fysisk, og den psykologiske hjelper deg til en bedre forståelse av din situasjon samt en økt motivasjon for en rusmiddelfri fremtid. Du vil få støtte og redskaper til å klare deg på egen hånd fremover.

Rusmiddel og alkoholisme behandlingssteder er derfor for alle rusmiddelavhengige, og de tilbyr skreddersydde forløp avhengige av deg og din situasjon. Det er en klar fordel å oppsøke profesjonell hjelp, fordi de utdannede fagfolk vet hva som skal til for å gi en god og hensiktsmessig behandling. Med profesjonell hjelp vil du øke sannsynligheten for å nå en fremtid uten rusmiddel- eller alkoholmisbruk, og det er derfor en viktig investering i både ditt eget liv og for alle de pårørerende som er rundt deg.

Flere nyheter