FDV – Facility Management og Drift & Vedlikehold

03 mai 2023
Eivind Øi

editorial

Innenfor bygg- og eiendomsbransjen er det en rekke spesialuttrykk og forkortelser som kan virke forvirrende for de fleste. En av disse forkortelsene er FDV, som står for Facility Management og Drift & Vedlikehold. FDV er en viktig del av enhver virksomhet som eier og driver bygninger, og er avgjørende for å sikre at bygningene fungerer som de skal, samtidig som de respekterer kravene til både helse og sikkerhet.

Facility Management

Facility Management er en overordnet styringsdisiplin og omfatter alt fra utforming av bygget og dets systemer til rengjøring og sikkerhet. Facility Management omfatter også drift av eventuelle fasiliteter, terminering av avtaler, å forhandle bedre avtaler og generelt sørge for at alle driftsrelaterte behov er tilfredsstilt. Facility Management hjelper en virksomhet å få mest mulig ut av sine eiendomsressurser, og dekker alt som ikke er direkte relatert til virksomhetens kjernevirksomhet.

Facility Management er avgjørende for å sikre god og effektiv drift av bygninger. Det å ha et godt Facility Management-system på plass vil sørge for at bygninger er vedlikeholdt og at alle fasiliteter fungerer godt. Dette bidrar til å skape en mer produktiv arbeidsplass.

FDV

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er en annen viktig del av FDV, og omfatter alt fra enkle daglige rutiner til mer planlagt vedlikehold eller reparasjonsarbeid.

Riktig vedlikehold av bygg og utstyr er avgjørende for å sikre en lang levetid og en trygg arbeidsplass. Det er viktig å ha en plan for vedlikehold og service av byggverk og systemer for å sikre optimal funksjonalitet og minst mulig nedetid. En plan for vedlikehold reduserer også risikoen for plutselige sammenbrudd og uforutsette kostnader.

Hvorfor er FDV viktig?

FDV spiller en avgjørende rolle i å sikre at en virksomhets bygninger og eiendommer fungerer optimalt, og bidrar til å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass. De som arbeider i en FDV rolle, må ha både kunnskap og kompetanse til å håndtere en rekke forskjellige oppgaver og problemer som kan oppstå.

En virksomhet vil ofte ansette en spesielt utdannet Facility Manager som har ansvaret for å overvåke bygningens drift og vedlikehold. Facility Manager har ansvaret for å sørge for at bygningene er driftet effektivt og sikkert, og har fullt fokus på å optimalisere bruk av arealer og skape en produktiv arbeidsplass.

I tillegg til Facility Manager, vil mange virksomheter ha en egen drift- og vedlikeholdsavdeling som tar seg av vedlikeholdsoppgaver. Disse oppgavene kan være alt fra enkle reparasjoner av kontormøbler til mer avanserte oppgaver som inspeksjon av tak eller ventilasjonsanlegg.

FDV er en viktig faktor for enhver virksomhet som eier og driver bygninger. Facility Management bidrar til å optimalisere virksomhetens arealbruk og skape en produktiv arbeidsplass. Drift og vedlikehold sikrer optimal funksjonalitet og forlenget levetid for bygninger og utstyr. En virksomhet bør ha en Facility Manager som har det overordnede ansvaret for FDV, i tillegg til en egen drifts- og vedlikeholdsavdeling. FDV er avgjørende for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass, og bør ha et høyt fokus i enhver virksomhet.

Flere nyheter